Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Amisos Hukuk Bürosu alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır.

Amisos Hukuk Bürosu tarafından Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

• Şirket genel kurul toplantılarının yapılması.

• Sermaye artırımları/indirimleri.

• Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık.

• Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık.

• İrtibat bürolarının kurulması.

• Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler.

• Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence).

Şirketler Hukuku