Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku alanındaki uzman avukatlarımız, aile hukuku ile düzenlenen alanlarda yaşanan tüm uzlaşmazlıklarda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Aile hukuku avukatlarımızın, aile hukuku alanında verdiği bazı hukuksal hizmetler;

• Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması
• Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davaların takibi
• Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
• Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
• Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri
• Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
• Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
• Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi
 

Aile Hukuku